PHP 8.0.24 Released!

MessageFormatter::getPattern

msgfmt_get_pattern

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::getPattern -- msgfmt_get_patternGet the pattern used by the formatter

Beschreibung

Objektorientierter Stil

public MessageFormatter::getPattern(): string|false

Prozeduraler Stil

msgfmt_get_pattern(MessageFormatter $formatter): string|false

Get the pattern used by the formatter

Parameter-Liste

formatter

The message formatter

Rückgabewerte

The pattern string for this message formatter, Bei einem Fehler wird false zurückgegeben..

Beispiele

Beispiel #1 msgfmt_get_pattern() example

<?php
$fmt 
msgfmt_create"en_US""{0, number} monkeys on {1, number} trees" );
echo 
"Default pattern: '" msgfmt_get_pattern$fmt ) . "'\n";
echo 
"Formatting result: " msgfmt_format$fmt, array(123456) ) . "\n";

msgfmt_set_pattern$fmt"{0, number} trees hosting {1, number} monkeys" );
echo 
"New pattern: '" msgfmt_get_pattern$fmt ) . "'\n";
echo 
"Formatted number: " msgfmt_format$fmt, array(123456) ) . "\n";
?>

Beispiel #2 OO example

<?php
$fmt 
= new MessageFormatter"en_US""{0, number} monkeys on {1, number} trees" );
echo 
"Default pattern: '" $fmt->getPattern() . "'\n";
echo 
"Formatting result: " $fmt->format(array(123456)) . "\n";

$fmt->setPattern("{0, number} trees hosting {1, number} monkeys" );
echo 
"New pattern: '" $fmt->getPattern() . "'\n";
echo 
"Formatted number: " $fmt->format(array(123456)) . "\n";
?>

Das oben gezeigte Beispiel erzeugt folgende Ausgabe:

Default pattern: '{0,number} monkeys on {1,number} trees'
Formatting result: 123 monkeys on 456 trees
New pattern: '{0,number} trees hosting {1,number} monkeys'
Formatted number: 123 trees hosting 456 monkeys

Siehe auch

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top