PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

DOMNamedNodeMap::count

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

DOMNamedNodeMap::countAğaçtaki düğüm sayısını döndürür

Açıklama

public DOMNamedNodeMap::count(): intfalse

Ağaçtaki düğüm sayısını döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

length özellliğinin de değeri olan, ağaçtaki düğüm sayısını döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top