PHPCon Poland 2024

DOMNamedNodeMap::getIterator

(PHP 8)

DOMNamedNodeMap::getIteratorRetrieve an external iterator

Açıklama

public DOMNamedNodeMap::getIterator(): Iterator

Returns an external iterator for the named node map.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Traversable veya Iterator arayüzünü gerçekleyen nesnenin bir örneğiyle döner.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir istisna (Exception) oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top