PHP 8.1.28 Released!

DOMNamedNodeMap::item

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMNamedNodeMap::itemİndisi belirtilen düğümü döndürür

Açıklama

public DOMNamedNodeMap::item(int $indis): ?DOMNode

DOMNamedNodeMap nesnesinin indis'inci düğümünü döndürür.

Bağımsız Değişkenler

indis

Eşlemdeki indis.

Dönen Değerler

Geçerli bir indis belirtilmemişse (indis düğüm sayısına eşit veya ondan büyükse) null, aksi takdirde listedeki indis'inci düğümü döndürür.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
reyjacobs at yahoo dot com
16 years ago
Nevermind: I got it, and here it is:

<?php
if($element->hasAttributes())
{
$attributes = $element->attributes;
if(!
is_null($attributes))
{
foreach (
$attributes as $index=>$attr)
{
echo
$attr->name."=\"".$attr->value."\"";
}
}
}
?>
To Top