PHPCon Poland 2024

DOMNamedNodeMap::getNamedItem

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMNamedNodeMap::getNamedItemİsmi belirtilen düğümü döndürür

Açıklama

public DOMNamedNodeMap::getNamedItem(string $isim): ?DOMNode

İsmi belirtilen düğümü döndürür.

Bağımsız Değişkenler

isim

Döndürülecek düğümün ismi.

Dönen Değerler

Belirtilen düğüm yoksa null varsa düğümü döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
10
franp at free dot fr
18 years ago
Basic example of use :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<racine version="2.0a">
<article/>
</racine>

<?php
(...)
echo
$doc->documentElement->attributes->getNamedItem("version")->nodeValue;

// returns "2.0a"
?>
To Top