CascadiaPHP 2024

DOMNamedNodeMap::getNamedItemNS

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMNamedNodeMap::getNamedItemNSİsmi ve isim alanı belirtilen düğümü döndürür

Açıklama

public DOMNamedNodeMap::getNamedItemNS(?string $uri, string $isim): ?DOMNode

İsmi ve isim alanı belirtilen düğümü döndürür.

Bağımsız Değişkenler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

isim

önek:etiket biçeminde öznitelik ismi.

Dönen Değerler

Belirtilen düğüm yoksa null varsa düğümü döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top