Ds\Deque::isEmpty

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Deque::isEmptyReturns whether the deque is empty

Açıklama

public Ds\Deque::isEmpty(): bool

Returns whether the deque is empty.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns true if the deque is empty, false otherwise.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Deque::isEmpty() example

<?php
$a
= new \Ds\Deque([1, 2, 3]);
$b = new \Ds\Deque();

var_dump($a->isEmpty());
var_dump($b->isEmpty());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(false)
bool(true)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top