PHP 8.1.15 Released!

Ds\Deque::sorted

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Deque::sortedReturns a sorted copy

Açıklama

public Ds\Deque::sorted(callable $comparator = ?): Ds\Deque

Returns a sorted copy, using an optional comparator function.

Bağımsız Değişkenler

comparator

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
Dikkat

Returning non-integer values from the comparison function, such as float, will result in an internal cast to int of the callback's return value. So values such as 0.99 and 0.1 will both be cast to an integer value of 0, which will compare such values as equal.

Dönen Değerler

Returns a sorted copy of the deque.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Deque::sorted() example

<?php
$deque
= new \Ds\Deque([4, 5, 1, 3, 2]);

print_r($deque->sorted());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Ds\Deque Object
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
  [4] => 5
)

Örnek 2 Ds\Deque::sorted() example using a comparator

<?php
$deque
= new \Ds\Deque([4, 5, 1, 3, 2]);

$sorted = $deque->sorted(function($a, $b) {
return
$b <=> $a;
});

print_r($sorted);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Ds\Deque Object
(
  [0] => 5
  [1] => 4
  [2] => 3
  [3] => 2
  [4] => 1
)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top