Ds\Deque::reverse

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Deque::reverse Reverses the deque in-place

Açıklama

public Ds\Deque::reverse(): void

Reverses the deque in-place.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Deque::reverse() example

<?php
$deque
= new \Ds\Deque(["a", "b", "c"]);
$deque->reverse();

print_r($deque);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Ds\Deque Object
(
    [0] => c
    [1] => b
    [2] => a
)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top