PHP 8.0.12 Released!

Ds\Vector::reversed

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Vector::reversedReturns a reversed copy

Açıklama

public Ds\Vector::reversed(): Ds\Vector

Returns a reversed copy of the vector.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

A reversed copy of the vector.

Bilginize:

The current instance is not affected.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Vector::reversed() example

<?php
$vector 
= new \Ds\Vector(["a""b""c"]);

print_r($vector->reversed());
print_r($vector);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Ds\Vector Object
(
  [0] => c
  [1] => b
  [2] => a
)
Ds\Vector Object
(
  [0] => a
  [1] => b
  [2] => c
)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top