Ds\Vector::capacity

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Vector::capacityReturns the current capacity

Açıklama

public Ds\Vector::capacity(): int

Returns the current capacity.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

The current capacity.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Vector::capacity() example

<?php
$vector
= new \Ds\Vector();
var_dump($vector->capacity());

$vector->push(...range(1, 50));
var_dump($vector->capacity());

$vector[] = "a";
var_dump($vector->capacity());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(10)
int(50)
int(75)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top