Ds\Vector::pop

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Vector::popRemoves and returns the last value

Açıklama

public Ds\Vector::pop(): mixed

Removes and returns the last value.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

The removed last value.

Hatalar/İstisnalar

UnderflowException if empty.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Vector::pop() example

<?php
$vector
= new \Ds\Vector([1, 2, 3]);

var_dump($vector->pop());
var_dump($vector->pop());
var_dump($vector->pop());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(3)
int(2)
int(1)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top