PHP 8.2.0 RC7 available for testing

Ds\Vector::first

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Vector::firstReturns the first value in the vector

Açıklama

public Ds\Vector::first(): mixed

Returns the first value in the vector.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

The first value in the vector.

Hatalar/İstisnalar

UnderflowException if empty.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Vector::first() example

<?php
$vector 
= new \Ds\Vector([123]);
var_dump($vector->first());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(1)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top