PHPCon Poland 2024

Ds\Vector::isEmpty

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Vector::isEmptyReturns whether the vector is empty

Açıklama

public Ds\Vector::isEmpty(): bool

Returns whether the vector is empty.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns true if the vector is empty, false otherwise.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Vector::isEmpty() example

<?php
$a
= new \Ds\Vector([1, 2, 3]);
$b = new \Ds\Vector();

var_dump($a->isEmpty());
var_dump($b->isEmpty());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(false)
bool(true)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top