PHP 8.1.28 Released!

EventBuffer::unlock

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventBuffer::unlockReleases lock acquired by EventBuffer::lock

Açıklama

public EventBuffer::unlock(): bool

Releases lock acquired by EventBuffer::lock() .

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top