Statement on glibc/iconv Vulnerability

EventBuffer::search

(PECL event >= 1.2.6-beta)

EventBuffer::searchScans the buffer for an occurrence of a string

Açıklama

public EventBuffer::search( string $what , int $start = -1 , int $end = -1 ): mixed

Scans the buffer for an occurrence of the string what . It returns numeric position of the string, or false if the string was not found.

If the start argument is provided, it points to the position at which the search should begin; otherwise, the search is performed from the start of the string. If end argument provided, the search is performed between start and end buffer positions.

Bağımsız Değişkenler

what

String to search.

start

Start search position.

end

End search position.

Dönen Değerler

Returns numeric position of the first occurrence of the string in the buffer, or false if string is not found.

Uyarı

Bu işlev mantıksal false değeriyle dönebileceği gibi false olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi Mantıksal Değerler bölümünde bulunabilir. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işleci kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1 EventBuffer::search() example

<?php
// Count total occurrences of 'str' in 'buf'
function count_instances($buf, $str) {
$total = 0;
$p = 0;
$i = 0;

while (
1) {
$p = $buf->search($str, $p);
if (
$p === FALSE) {
break;
}
++
$total;
++
$p;
}

return
$total;
}

$buf = new EventBuffer();
$buf->add("Some string within a string inside another string");
var_dump(count_instances($buf, "str"));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(3)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top