FFI\CType::getStructFieldNames

(PHP 8 >= 8.1.0)

FFI\CType::getStructFieldNamesDescription

Açıklama

public FFI\CType::getStructFieldNames(): array

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top