PHP 8.1.11 Released!

FFI\CType::getFuncABI

(PHP 8 >= 8.1.0)

FFI\CType::getFuncABIDescription

Açıklama

public FFI\CType::getFuncABI(): int

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top