PHP 8.2.0 RC3 available for testing

FFI\CType::getAttributes

(PHP 8 >= 8.1.0)

FFI\CType::getAttributesDescription

Açıklama

public FFI\CType::getAttributes(): int

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top