FFI\CType::getName

(PHP 7 >= 7.4.0, PHP 8)

FFI\CType::getNameDescription

Açıklama

public FFI\CType::getName(): string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top