PHP 8.0.24 Released!

FFI\CType::getEnumKind

(PHP 8 >= 8.1.0)

FFI\CType::getEnumKindDescription

Açıklama

public FFI\CType::getEnumKind(): int

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top