CascadiaPHP 2024

FFI\CType::getKind

(PHP 8 >= 8.1.0)

FFI\CType::getKindDescription

Açıklama

public FFI\CType::getKind(): int

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top