PHP 8.0.24 Released!

FFI\CType::getStructFieldType

(PHP 8 >= 8.1.0)

FFI\CType::getStructFieldTypeDescription

Açıklama

public FFI\CType::getStructFieldType(string $name): FFI\CType

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

name

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top