CascadiaPHP 2024

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

FFI Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
ffi.enable "preload" INI_SYSTEM  
ffi.preload "" INI_SYSTEM  
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

ffi.enable string

Allows enabling ("true") or disabling ("false") FFI API usage, or restricting it only to the CLI SAPI and preloaded files ("preload").

The FFI API restrictions only affect the FFI class, but not overloaded functions of FFI\CData objects. This means that it is possible to create some FFI\CData objects in preloaded files, and then to use these directly in PHP scripts.

ffi.preload string

Allows preloading of FFI bindings during startup, which is not possible with FFI::load() if opcache.preload_user is set. This directive accepts a DIRECTORY_SEPARATOR delimited list of filenames. The preloaded bindings can be accessed by calling FFI::scope().

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top