apcu_clear_cache

(PECL apcu >= 4.0.0)

apcu_clear_cache Clears the APCu cache

Açıklama

apcu_clear_cache(): bool

Clears the cache.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns true always

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top