dio_stat

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.0)

dio_statBelirtilen dosya tanıtıcısı hakkında durum bilgisi döndürür

Açıklama

dio_stat(resource $dt): array

dio_stat() işlevi, belirtilen dosya tanıtıcısı hakkında bilgi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dt

dio_open() işlevinden dönmüş bir dosya tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Aşağıdaki anahtarları içeren bir dizi ile döner:

 • "device" - aygıt

 • "inode" - dosya düğümü

 • "mode" - kip

 • "nlink" - sabit bağların sayısı

 • "uid" - kullanıcı kimliği

 • "gid" - grup kimliği

 • "device_type" - aygıt türü (bir dosya düğümü aygıtıysa)

 • "size" - bayt cinsinden toplam boyut

 • "blocksize" - blok boyu

 • "blocks" - ayrılmış blok sayısı

 • "atime" - son erişim zamanı

 • "mtime" - son değişiklik zamanı

 • "ctime" - son değişim zamanı

Hata oluşursa dio_stat() işlevi null döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top