dio_seek

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.0)

dio_seekDosya tanıtıcısında konumu bir yerden başka bir yere taşır

Açıklama

dio_seek(resource $dt, int $nereye, int $nereden = SEEK_SET): int

dio_seek() işlevi, belirtilen dosya tanıtıcısında dosya konumunu değiştirmek için kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

dt

dio_open() işlevinden dönmüş bir dosya tanıtıcısı.

nereye

Yeni konum.

nereden

Mevcut konumun nasıl yorumlanacağı belirtilir:

  • SEEK_SET (öntanımlı) - nereye konumunun dosya başlangıcına göre belirtildiği varsayılır.

  • SEEK_CUR - nereye konumunun mevcut dosya konumuna göre bayt sayısı olarak belirtildiği varsayılır. Bu miktar pozitif veya negatif olabilir.

  • SEEK_END - nereye konumunun dosya sonuna göre belirtildiği varsayılır. Pozitif bir değer dosya sonundan önceki bayt sayısı olarak, negatif bir değer ise dosya sonundan sonraki bayt sayısı olarak yorumlanır. Dosya sonundan sonraki konumlara ulaşmak için bu bölgenin sıfır baytları ile doldurulması gerekir. Asıl veri ancak bundan sonra yazılır.

Dönen Değerler

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyada belli bir konuma gitmek

<?php

$fd
= dio_open('/dev/ttyS0', O_RDWR);

dio_seek($fd, 10, SEEK_SET);
// Dosyanın başından itibaren 10. karakterdeyiz

dio_seek($fd, -2, SEEK_CUR);
// Şimdi dosyanın başından itibaren 8. karakterdeyiz

dio_seek($fd, -5, SEEK_END);
// Dosyanın sonundan itibaren başa doğru 5. karakterdeyiz

dio_seek($fd, 10, SEEK_END);
// Dosyanın sonundan itibaren 10. karakterdeyiz. Yeni dosya sonuna
// ulaşmak için eski dosya sonundan itibaren 10 tane sıfır baytı yazılır.

dio_close($fd);
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top