dio_write

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.0)

dio_write Veriyi (uzunluğunu isteğe bağlı olarak kırparak) dosya tanıtıcısına yazar

Açıklama

dio_write(resource $dt, string $veri, int $uzunluk = 0): int

dio_write() işlevi veri'nin uzunluk bayta kadarlık bölümünü dt dosya tanıtıcısına yazar.

Bağımsız Değişkenler

dt

dio_open() işlevinden dönmüş bir dosya tanıtıcısı.

veri

Yazılacak veri.

uzunluk

Bayt cinsinden, yazılacak verinin uzunluğu. Belirtilmezse, verinin tamamı dosya tanıtıcısına yazılır.

Dönen Değerler

dt dosya tanıtıcısına yazılan baytların sayısı.

Ayrıca Bakınız

  • dio_read() - Bir dosya tanıtıcısından baytları okur

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top