PHP 8.3.6 Released!

ociinternaldebug

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.0.0, PECL OCI8 <= 2.2.0)

ociinternaldebugTakma Adı: oci_internal_debug()

Açıklama

Takma Adı: oci_internal_debug()

Uyarı

Bu takma adın kullanımı PHP 5.4.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu takma ada kesinlikle güvenilmemelidir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top