CascadiaPHP 2024

tidy_config_count

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy_config_countBelgede saptanan Tidy yapılandırma hatalarının sayısını döndürür

Açıklama

tidy_config_count(tidy $tidy): int

Belgede saptanan Tidy yapılandırma hatalarının sayısını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

tidy

Tidy nesnesi.

Dönen Değerler

Hata sayısı döner.

Örnekler

Örnek 1 - tidy_config_count() örneği

<?php
$html
= '<p>test</I>';

$config = array('doctype' => 'bogus');

$tidy = tidy_parse_string($html, $config);

/* 'bogus' geçerli bir belge türü olmadığından 1 çıktılar */
echo tidy_config_count($tidy);
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top