CascadiaPHP 2024

tidy_error_count

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy_error_countBelgede saptanan Tidy hatalarının sayısını döndürür

Açıklama

tidy_error_count(tidy $tidy): int

Belgede saptanan Tidy hatalarının sayısını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

tidy

Tidy nesnesi.

Dönen Değerler

Hata sayısı döner.

Örnekler

Örnek 1 - tidy_error_count() örneği

<?php
$html
= '<p>test</i>
<bogustag>bogus</bogustag>'
;

$tidy = tidy_parse_string($html);

echo
tidy_error_count($tidy) . "\n"; //1

echo $tidy->errorBuffer;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1
line 1 column 1 - Warning: missing <!DOCTYPE> declaration
line 1 column 8 - Warning: discarding unexpected </i>
line 2 column 1 - Error: <bogustag> is not recognized!
line 2 column 1 - Warning: discarding unexpected <bogustag>
line 2 column 16 - Warning: discarding unexpected </bogustag>
line 1 column 1 - Warning: inserting missing 'title' element

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top