ob_tidyhandler

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ob_tidyhandlerTampon onarımı için ob_start() geriçağırım işlevi

Açıklama

ob_tidyhandler(string $tampon, int $kip = ?): string

Tampon onarımı için ob_start() geriçağırım işlevi.

Bağımsız Değişkenler

tampon

Tampon.

kip

Tamponun kipi.

Dönen Değerler

Onarılmış tamponu içeren bir dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - ob_tidyhandler() örneği

<?php
ob_start
('ob_tidyhandler');

echo
'<p>test</i>';
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<p>test</p>
</body>
</html>

Ayrıca Bakınız

  • ob_start() - Çıktı tamponlamasını başlatır

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top