PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

tidy_access_count

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy_access_countBelgede saptanan Tidy erişilebilirlik uyarılarının sayısını döndürür

Açıklama

tidy_access_count(tidy $tidy): int

Belgede saptanan Tidy erişilebilirlik uyarılarının sayısını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

tidy

Tidy nesnesi.

Dönen Değerler

Uyarı sayısı döner.

Örnekler

Örnek 1 - tidy_access_count() örneği

<?php

$html
='<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html><head><title>Title</title></head>
<body>

<p><img src="img.png"></p>

</body></html>'
;


// erişilebilirlik sınama seviyesi 1, 2 veya 3 olabilir
$config = array('accessibility-check' => 3);

$tidy = new tidy();
$tidy->parseString($html, $config);
$tidy->cleanRepair();

/* Bu çağrıyı yapmayı asla unutma! */
$tidy->diagnose();

echo
tidy_access_count($tidy); //5

?>

Notlar

Bilginize:

TidyLib tasarımından ötürü, tidy_access_count() çağrısından önce bir tidy_diagnose() çağrısı yapmalısınız yoksa tidy_access_count() daima 0 döndürür. Ayrıca, accessibility-check seçeneğini de etkin kılmalısınız.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top