CascadiaPHP 2024

tidy_warning_count

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy_warning_countBelgede saptanan Tidy uyarılarının sayısını döndürür

Açıklama

tidy_warning_count(tidy $tidy): int

Belgede saptanan Tidy uyarılarının sayısını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

tidy

Tidy nesnesi.

Dönen Değerler

Uyarı sayısı.

Örnekler

Örnek 1 - tidy_warning_count() örneği

<?php
$html
= '<p>test</i>
<bogustag>bogus</bogustag>'
;

$tidy = tidy_parse_string($html);

echo
tidy_error_count($tidy) . "\n"; //1
echo tidy_warning_count($tidy) . "\n"; //5
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top