PHPCon Poland 2024

uopz_backup

(PECL uopz 1 >= 1.0.3, PECL uopz 2)

uopz_backupBackup a function

Uyarı

uopz 5.0.0 sürümünde bu işlev PECL'de KALDIRILMIŞTIR.

Açıklama

uopz_backup(string $function): void
uopz_backup(string $class, string $function): void

Backup a function at runtime, to be restored on shutdown

Bağımsız Değişkenler

class

The name of the class containing the function to backup

function

The name of the function

Dönen Değerler

Örnekler

Örnek 1 uopz_backup() example

<?php
uopz_backup
("fgets");
uopz_function("fgets", function(){
return
true;
});
var_dump(fgets());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top