CascadiaPHP 2024

uopz_delete

(PECL uopz 1, PECL uopz 2)

uopz_deleteDelete a function

Uyarı

uopz 5.0.0 sürümünde bu işlev PECL'de KALDIRILMIŞTIR.

Açıklama

uopz_delete(string $function): void
uopz_delete(string $class, string $function): void

Deletes a function or method

Bağımsız Değişkenler

class

function

Dönen Değerler

Örnekler

Örnek 1 uopz_delete() example

<?php
uopz_delete
("strlen");

echo
strlen("Hello World");
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

PHP Fatal error: Call to undefined function strlen() in /path/to/script.php on line 4

Örnek 2 uopz_delete() class example

<?php
class My {
public static function
strlen($arg) {
return
strlen($arg);
}
}

uopz_delete(My::class, "strlen");

echo
My::strlen("Hello World");
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

PHP Fatal error: Call to undefined method My::strlen() in /path/to/script.php on line 10
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top