CascadiaPHP 2024

uopz_undefine

(PECL uopz 1, PECL uopz 2, PECL uopz 5, PECL uopz 6, PECL uopz 7)

uopz_undefineUndefine a constant

Açıklama

uopz_undefine(string $constant): bool
uopz_undefine(string $class, string $constant): bool

Removes the constant at runtime

Bağımsız Değişkenler

class

The name of the class containing constant

constant

The name of an existing constant

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 uopz_undefine() example

<?php
define
("MY", true);

uopz_undefine("MY");

var_dump(defined("MY"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top