SeasLog::setDatetimeFormat

(PECL seaslog >=1.0.0)

SeasLog::setDatetimeFormatSet SeasLog datetime format style

Açıklama

public static SeasLog::setDatetimeFormat(string $format): bool

Set SeasLog datetime format style.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

format

String. Such as `Y-m-d H:i:s` or `Ymd His`. See also first param `format` at date().

Dönen Değerler

Return TRUE on setted datetime format success, FALSE on failure.

Örnekler

Örnek 1 SeasLog::setDatetimeFormat() example

<?php

var_dump
(SeasLog::setDateTimeFormat('Ymd His'));

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top