SolrDocument::__isset

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrDocument::__issetChecks if a field exists

Açıklama

public SolrDocument::__isset(string $fieldName): bool

Checks if a field exists

Bağımsız Değişkenler

fieldName

Name of the field.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top