Ds\Sequence::sorted

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Sequence::sortedReturns a sorted copy

Açıklama

abstract public Ds\Sequence::sorted(callable $comparator = ?): Ds\Sequence

Returns a sorted copy, using an optional comparator function.

Bağımsız Değişkenler

comparator

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
Dikkat

Karşılaştırma işlevinden float gibi tamsayı olmayan değerlerin döndürülmesi, geri çağırım işlevinin dönüş değerinin dahili olarak int türüne dönüştürülmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle 0.99 ve 0.1 gibi değerlerin her ikisi de 0 tamsayı değerine dönüştürüp bunlar eşit değerler olarak karşılaştırılacaktır.

Dönen Değerler

Returns a sorted copy of the sequence.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Sequence::sorted() example

<?php
$sequence
= new \Ds\Vector([4, 5, 1, 3, 2]);

print_r($sequence->sorted());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Ds\Vector Object
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
  [4] => 5
)

Örnek 2 Ds\Sequence::sorted() example using a comparator

<?php
$sequence
= new \Ds\Vector([4, 5, 1, 3, 2]);

$sorted = $sequence->sorted(function($a, $b) {
return
$b <=> $a;
});

print_r($sorted);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Ds\Vector Object
(
  [0] => 5
  [1] => 4
  [2] => 3
  [3] => 2
  [4] => 1
)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top