PHPCon Poland 2024

rnp_load_keys_from_path

(PECL rnp >= 0.1.1)

rnp_load_keys_from_pathLoad keys from specified path

Açıklama

rnp_load_keys_from_path(
    RnpFFI $ffi,
    string $format,
    string $input_path,
    int $flags
): bool

Note that for G10, the input must be a directory (which must already exist).

Bağımsız Değişkenler

ffi

rnp_ffi_create tarafından döndürülen FFI nesnesi.

format

Veri anahtarının biçimi (GPG, KBX, G10).

input_path

file or directory containing the keys.

flags

RNP_LOAD_SAVE_* seçeneklerinin açıklamalarına bakılabilir.

Dönen Değerler

Returns true on success başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top