rnp_save_keys_to_path

(PECL rnp >= 0.1.1)

rnp_save_keys_to_pathSave keys to specified path

Açıklama

rnp_save_keys_to_path(
    RnpFFI $ffi,
    string $format,
    string $output_path,
    int $flags
): bool

Saves keys present in the FFI object (loaded or generated) to the specified file or directory.

Bağımsız Değişkenler

ffi

rnp_ffi_create tarafından döndürülen FFI nesnesi.

format

Veri anahtarının biçimi (GPG, KBX, G10).

output_path

File or directory path where keys should be saved to.

flags

RNP_LOAD_SAVE_* seçeneklerinin açıklamalarına bakılabilir.

Dönen Değerler

Returns true on success başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top