session_encode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

session_encodeGeçerli oturum verisini dizgeleştirerek döndürür

Açıklama

session_encode(): string|false

session_encode() işlevi, $_SESSION dizisinde saklanmış geçerli oturumun verisini dizgeleştirerek olarak döndürür.

Öntanımlı olarak, serialize() ile aynı olmayan PHP'nin dahili dizgeleştirme yöntemi kullanılır. Dizgeleştirme yöntemi session.serialize_handler kullanılarak atanabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Geçerli oturumun içeriğini kodlanmış bir dizge olarak döndürür, başarısızlık durumunda false döner.

Notlar

Uyarı

session_encode() işlevini kullanmadan önce session_start() çağrısı yapılmalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
17
<carlos sica>sica at wnet dot com dot br
19 years ago
session_encode() just return the session dataset in a formatted form

session_start();

$_SESSION['login_ok'] = true;
$_SESSION['nome'] = 'sica';
$_SESSION['inteiro'] = 34;

echo session_encode();

this code will print

login_ok|b:1;nome|s:4:"sica";inteiro|i:34;
up
0
Mark P
6 years ago
session_encode() can't handle pipes in your keys.

<?php
session_start
();
$_SESSION = ['foo|bar'=>'ba;z']; pathetic
dump
(session_encode()); // false because "foo|bar" contains a pipe
?>
To Top