CascadiaPHP 2024

xattr_list

(PECL xattr >= 0.9.0)

xattr_listEk özniteliklerin listesini döndürür

Açıklama

xattr_list(string $dosya, int $seçenekler = 0): array

Belirtilen dosyanın ek özniteliklerinin listesini döndürür.

Ek öznitelikler iki isim alanına sahiptir: kullanıcı ve root. Kullanıcı isim alanını tüm kullanıcılar kullanabilir; root isim alanını ise sadece root yetkilerine sahip kullanıcılar kullanabilir. xattr eklentisi öntanımlı olarak kullanıcı isim alanında işlem yapar, fakat bu davranış seçenekler bağımsız değişkeni ile değiştirilebilir.

Bağımsız Değişkenler

dosya

Dosya yolu.

seçenekler

Desteklenen xattr seçenekleri
XATTR_DONTFOLLOW Sembolik bağlar izlenmez, sembolik bağın kendisinde işlem yapar.
XATTR_ROOT Özniteliği root isim alanında tanımlar; root yetkisi gerektirir.

Dönen Değerler

Ek özniteliklerin isimlerini içeren bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın tüm özniteliklerini listelemek

<?php
$file
= 'some_file';
$root_attributes = xattr_list($file, XATTR_ROOT);
$user_attributes = xattr_list($file);

echo
"root öznitelikleri: \n";
foreach (
$root_attributes as $attr_name) {
printf("%s\n", $attr_name);
}

echo
"\n kullanıcı öznitelikleri: \n";
foreach (
$attributes as $attr_name) {
printf("%s\n", $attr_name);
}

?>

Ayrıca Bakınız

  • xattr_get() - Bir özniteliğin değerini döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top