xattr_remove

(PECL xattr >= 0.9.0)

xattr_removeBir ek özniteliği siler

Açıklama

xattr_remove(string $dosya, string $isim, int $seçenekler = 0): bool

Belirtilen dosyanın belirtilen özniteliğini siler.

Ek öznitelikler iki isim alanına sahiptir: kullanıcı ve root. Kullanıcı isim alanını tüm kullanıcılar kullanabilir; root isim alanını ise sadece root yetkilerine sahip kullanıcılar kullanabilir. xattr eklentisi öntanımlı olarak kullanıcı isim alanında işlem yapar, fakat bu davranış seçenekler bağımsız değişkeni ile değiştirilebilir.

Bağımsız Değişkenler

dosya

Özniteliği silinecek dosyanın yolu.

isim

Silinecek özniteliğin ismi.

seçenekler

Desteklenen xattr seçenekleri
XATTR_DONTFOLLOW Sembolik bağlar izlenmez, sembolik bağın kendisinde işlem yapar.
XATTR_ROOT Özniteliği root isim alanında tanımlar; root yetkisi gerektirir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir dosyanın ek özniteliklerinin tamamını silmek

<?php
$dosya
= '/mnt/hda1/bir_dosya';
$öznitelikler = xattr_list($dosya);

foreach (
$öznitelikler as $öznitelik) {
xattr_remove($dosya, $öznitelik);
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top