xattr_set

(PECL xattr >= 0.9.0)

xattr_setBir ek özniteliği tanımlar

Açıklama

xattr_set(
    string $dosya,
    string $isim,
    string $değer,
    int $seçenekler = 0
): bool

Belirtilen dosyanın belirtilen özniteliğini tanımlar.

Ek öznitelikler iki isim alanına sahiptir: kullanıcı ve root. Kullanıcı isim alanını tüm kullanıcılar kullanabilir; root isim alanını ise sadece root yetkilerine sahip kullanıcılar kullanabilir. xattr eklentisi öntanımlı olarak kullanıcı isim alanında işlem yapar, fakat bu davranış seçenekler bağımsız değişkeni ile değiştirilebilir.

Bağımsız Değişkenler

dosya

Özniteliği tanımlanacak dosyanın yolu.

isim

Ek özniteliğin ismi. Öznitelik yoksa oluşturulur varsa değeri değiştirilir. Bu davranışı seçenekler bağımsız değişkeni ile değiştirebilirsiniz.

değer

Özniteliğin değeri.

seçenekler

Desteklenen xattr seçenekleri
XATTR_CREATE Ek öznitelik zaten tanımlıysa işlev başarısız olur.
XATTR_REPLACE Öznitelik evvelce tanımlanmamışsa işlev başarısız olur.
XATTR_DONTFOLLOW Sembolik bağlar izlenmez, sembolik bağın kendisinde işlem yapar.
XATTR_ROOT Özniteliği root isim alanında tanımlar; root yetkisi gerektirir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir .wav dosyasında ek öznitelik tanımlamak

<?php
$file
= 'sevilen_sarki.wav';
xattr_set($file, 'Sarkici', 'Birisi');
xattr_set($file, 'Kalite', 'Eh iste');
xattr_set($file, 'Dinleme sayisi', '34');

/* ... bazı kodlar ... */

printf("Bu şarkı %d kere çalınmış", xattr_get($file, 'Dinleme sayisi'));
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
blr at blr dot hu
7 years ago
Be aware when use on filesystem without xattr support, it returns true. (Bug reported)
To Top