CascadiaPHP 2024

xattr_get

(PECL xattr >= 0.9.0)

xattr_getBir özniteliğin değerini döndürür

Açıklama

xattr_get(string $dosya, string $isim, int $seçenekler = 0): string

Belirtilen dosyanın belirtilen özniteliğinin değerini döndürür.

Ek öznitelikler iki isim alanına sahiptir: kullanıcı ve root. Kullanıcı isim alanını tüm kullanıcılar kullanabilir; root isim alanını ise sadece root yetkilerine sahip kullanıcılar kullanabilir. xattr eklentisi öntanımlı olarak kullanıcı isim alanında işlem yapar, fakat bu davranış seçenekler bağımsız değişkeni ile değiştirilebilir.

Bağımsız Değişkenler

dosya

Özniteliği sorgulanacak dosyanın yolu.

isim

Özniteliğin ismi.

seçenekler

Desteklenen xattr seçenekleri
XATTR_DONTFOLLOW Sembolik bağlar izlenmez, sembolik bağın kendisinde işlem yapar.
XATTR_ROOT Özniteliği root isim alanında tanımlar; root yetkisi gerektirir.

Dönen Değerler

Öznitelik tanımlı değilse false tanımlıysa değeri bir dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Yönetici dosyayı imzalamış mı diye bakmak

<?php
$dosya
= '/usr/local/sbin/bir_dosya';
$imza = xattr_get($dosya, 'Root imzasi', XATTR_ROOT);

/* ... $imza geçerli mi diye bakılsın ... */

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top