PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

xattr_supported

(PECL xattr >= 1.0.0)

xattr_supportedDosya sistemi ek öznitelikleri destekliyor mu diye bakar

Açıklama

xattr_supported ( string $dosya [, int $seçenekler = 0 ] ) : bool

Belirtilen dosyayı içeren dosya sistemi ek öznitelikleri destekliyorsa TRUE döner. Dosya için okuma izni gerekir.

Değiştirgeler

dosya

Sınanacak dosyanın yolu.

seçenekler

Desteklenen xattr seçenekleri
XATTR_DONTFOLLOW Sembolik bağlar izlenmez, sembolik bağın kendisinde işlem yapar.

Dönen Değerler

Dosya sistemi ek öznitelikleri destekliyorsa TRUE, desteklemiyorsa FALSE, yanlış yol belirtimi veya okuma izninin yokluğu gibi sebeplerle destek saptanamazsa NULL döner.

Örnekler

Örnek 1 - xattr_supported() örneği

Aşağıdaki kodda ek öznitelikler kullanılabiliyor mu diye bakılmaktadır.

<?php
$dosya 
'/mnt/hda1/bir_dosya';

if (
xattr_supported($dosya)) {
    
/* ... xattr_* işlevleri burada kullanılabilir ... */
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top