PHPCon Poland 2024

ImagickPixel::getHSL

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixel::getHSLImagickPixel nesnesinin normalleştirilmiş HSL rengini döndürür

Açıklama

public ImagickPixel::getHSL(): array

Bir ImagickPixel nesnesi olarak tanımlı normalleştirilmiş HSL rengini her elemanında 0.0 ile 1.0 arasında bir değer içeren üç elemanlı bir dizi olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Rengin sıcaklık, doygunluk ve parlaklık değerleri sırayla "hue", "saturation" ve "luminosity" anahtarlarıyla bir ilişkisel dizi olarak döner. Başarısızlık durumunda bir ImagickPixelException yavrulanır.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::getHSL() örneği

<?php

$color
= new ImagickPixel('rgb(90%, 10%, 10%)');

$colorInfo = $color->getHSL();

print_r($colorInfo);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [hue] => 0
    [saturation] => 0.80001220740379
    [luminosity] => 0.50000762951095
)

Notlar

Bilginize:

ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 ve üstü sürümleriyle kullanılabilir.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
rio at rio dot st
14 years ago
This function needs ImageMagick > 6.2.8

In imagickpixel_class.c
#if MagickLibVersion > 0x628
/* {{{ proto array ImagickPixel::getHSL()
Returns the normalized HSL color of the pixel wand in an array with the keys "hue", "saturation", and "luminosity".
*/
To Top