PHPCon Poland 2024

ImagickPixel::__construct

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixel::__constructImagickPixel nesnesini oluşturur

Açıklama

public ImagickPixel::__construct(string $renk = ?)
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

ImagickPixel nesnesini oluşturur. Bir renk belirtilmişse nesne bu renk kullanılarak ilklendirilir.

Bağımsız Değişkenler

renk

Bu nesnenin ilklendirilmesinde kullanılmak üzere belirtilmesi isteğe bağlı renk dizgesi.

Dönen Değerler

Oluşturma veya ilklendirme başarılı olursa bir ImagickPixel nesnesi döner, aksi halde bir ImagickPixelException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickPixel::construct() örneği

<?php
function construct() {

$columns = 4;

$exampleColors = array(
"rgba(100%, 0%, 0%, 0.5)",
"hsb(33.3333%, 100%, 75%)", // yeşil
"hsl(120, 255, 191.25)", // yeşil
"graya(50%, 0.5)", // yarı şeffaf gri
"LightCoral", "none", //"cmyk(0.9, 0.48, 0.83, 0.50)",
"#f00", // #rgb
"#ff0000", // #rrggbb
"#ff0000ff", // #rrggbbaa
"#ffff00000000", // #rrrrggggbbbb
"#ffff00000000ffff", // #rrrrggggbbbbaaaa
"rgb(255, 0, 0)", // her bileşen için 0-255 arasında bir tamsayı
"rgb(100.0%, 0.0%, 0.0%)", // her bileşen için 0—100% arasında bir gerçel sayı
"rgb(255, 0, 0)", // 0 - 255 arası
"rgba(255, 0, 0, 1.0)", // aynı, örtük bir şeffaflık değeri ile
"rgb(100%, 0%, 0%)", // 0.0% - 100.0% arası
"rgba(100%, 0%, 0%, 1.0)", // aynı, örtük bir şeffaflık değeri ile
);

$draw = new \ImagickDraw();
$count = 0;
$black = new \ImagickPixel('rgb(0, 0, 0)');

foreach (
$exampleColors as $exampleColor) {
$color = new \ImagickPixel($exampleColor);

$draw->setstrokewidth(1.0);
$draw->setStrokeColor($black);
$draw->setFillColor($color);
$offsetX = ($count % $columns) * 50 + 5;
$offsetY = intval($count / $columns) * 50 + 5;
$draw->rectangle(0 + $offsetX, 0 + $offsetY, 40 + $offsetX, 40 + $offsetY);
$count++;
}

$image = new \Imagick();
$image->newImage(350, 350, "blue");
$image->setImageFormat("png");
$image->drawImage($draw);
header("Content-Type: image/png");
echo
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top